Varför EMKA?


Vad kan vi göra för dig och ditt företag?

Här följer en studie om elektronisk affärssamverkan skriven av
Therese Landfors och Malin Ärlebrandt.


Ur studien: " Näringslivet har genomgått flera stora förändringar och vi har nu kommit in i den nya ekonomin dvs den fjärde revolutionen nämligen informations- och kunskapssamhället. Internet har fått stor genomslagskraft under 1990-talet och används allt oftare av företag i affärssammanhang för elektronisk överföring av information. Den allt mer komplexa omgivningen gör att företagen utsätts för en ökad konkurrens och en oförutsägbar framtid. Detta kräver att företagen skaffar sig konkurrensfördelar genom att effektivisera verksamheten. Det gäller att organisera verksamheten på ett nytt sätt och använda tekniken som ett hjälpmedel. Ett sätt är att använda elektronisk affärssamverkan som innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information."


Den är publicerad i pdf, indelad i sektioner.

 • Källförteckning
  Så här kontaktar Ni oss:
 • EMKA
  Eurocity

  Tel 070 29 27 902
  E-post : emka@framgang.nu
  Webb : http://www.framgang.nu